10 czerwca, który był poniedziałkiem, w Sali Rajców ratusza w Kłodzku odbyło się uroczyste zakończenie III kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej Kłodzka (MRM Kłodzko). To wydarzenie oficjalnie kończyło działalność młodych radnych reprezentujących młodzież Kłodzka w ciągu ostatnich lat.

W trakcie tej sesji przyjęte zostały uchwały dotyczące przyznania tytułu Radnego Honorowego Młodzieżowej Rady Miejskiej Kłodzka. Wyróżnione tym tytułem zostały Blanka Śledź i Kasia Mikosa, które przez sześć lat niezmordowanie pracowały na rzecz lokalnej młodzieży. Jest to wyraz uznania za ich wkład i zaangażowanie.

Podczas tego samego spotkania, MRM Kłodzko skierowała słowa wdzięczności dla wszystkich młodzieżowych rad oraz organizacji, z którymi współpracowała przez ostatnie dwa lata. Szczególny akcent postawiono na dziękowanie Kłodzkiemu Funduszowi Lokalnemu Razem Możemy Więcej za wsparcie i współpracę.

Uroczystości związane z zakończeniem kadencji uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej z Ząbkowic Śląskich, Młodzieżowej Rady Powiatu Kłodzkiego oraz Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubuskiego. Ich udział podkreślił znaczenie działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej i podkreślił jej rangę na tle innych organizacji młodzieżowych.