Na terenie gminy Kłodzko miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. To właśnie tam, w Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Podzamek, zorganizowano w czwartek, 6 czerwca, familiadę upamiętniającą Dzień Matki oraz Dzień Dziecka. Inaugurację uroczystości przeprowadziła Jolanta Leszko, dyrektor tegoż domu, która przywitała wszystkich gości. Wśród nich znaleźli się reprezentanci samorządu oraz, co najważniejsze, matki i całe rodziny, które zjechały się na to wyjątkowe spotkanie, aby spędzić czas ze swoimi dorosłymi dziećmi.

Piotr Marchewka, pełniący funkcję wicestarosty kłodzkiego, skierował do mieszkańców i ich rodzin osobiste życzenia z okazji obchodzonego Dnia Matki i Dnia Dziecka. Zaznaczył również, że robi to nie tylko w swoim imieniu, ale także w imieniu Małgorzaty Jędrzejewskiej – Skrzypczyk – starosty oraz całego Zarządu Powiatu Kłodzkiego.

Drugą część spotkania wypełniono programem artystycznym. Aktorami byli sami mieszkańcy domu, którzy z zapałem i precyzją przygotowali inscenizację opartą na bajce Jana Brzechwy „Pchła Szachrajka”. Kostiumy do spektaklu również wyszły spod rąk mieszkańców, a ich twórczość była pod stałym nadzorem terapeutów. Pracownicy kłodzkiego starostwa w mediach społecznościowych podkreślali zaangażowanie i perfekcję, z jakimi przystąpiono do realizacji tego przedsięwzięcia.