W gminie Kłodzko dobiega końca okres sprawowania funkcji przez obecnych sołtysów. Zgodnie z tym, termin wyborów na nowych przedstawicieli tych lokalnych społeczności został zaplanowany na najbliższą niedzielę, która przypada na 30 czerwca. Proces głosowania będzie trwał od godziny 8:00 rano aż do godziny 17:00 po południu.

Prawo do oddania swojego głosu w tych wyborach posiada każda osoba, która jest zameldowana na pobyt stały na terenie danego sołectwa. Dodatkowo, osoby te muszą być ujęte, na własne żądanie, w Centralnym Rejestrze Wyborców. Rejestr ten musi zawierać dane dotyczące adresu odpowiadającego miejsca stałego zamieszkania na terenie sołectwa, w którym dana osoba planuje oddać swój głos.