Dzień 24 czerwca, będący poniedziałkiem, zaznaczył się kolejnym krokiem na drodze rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. – uroczyście otwarto tam drugą halę produkcyjno-magazynową. Ta inwestycja, sfinalizowana według planu przez firmę Scalio sp. z o.o., położona jest w Wałbrzychu i wartość jej wyniosła ponad 29 milionów złotych.

Piotr Wojtyczka, stojący na czele Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”, podczas ceremonii wyraził nadzieję, że nowo otwarta przestrzeń prędko stanie się miejscem rodzenia innowacyjnych idei oraz źródłem sukcesów. Podkreślił też, że budowa drugiego Lokalnego Centrum Biznesu to klarowne przesłanie dla potencjalnych inwestorów, zarówno krajowych jak i zagranicznych, że pulsujące gospodarczo serce regionu znajduje się właśnie w Wałbrzychu.

„INVEST-PARK” WSSE realizuje unikalny projekt mający na celu stworzenie nowoczesnych oraz skalowalnych budynków przemysłowo-magazynowych, skierowany głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. Hala produkcyjna, wyposażona w niezbędne zaplecze biurowe i administracyjne, stanowi odpowiedź na potrzeby firm, które nie posiadają swojej własnej infrastruktury przemysłowej lub środków na jej rozbudowę.

Bliźniacze obiekty powstają w różnych miejscach obejmujących zasięgiem Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „Invest-Park” – na Dolnym Śląsku, w Opolszczyźnie oraz Wielkopolsce. Lokalne Centra Biznesu są możliwe do wynajęcia lub dzierżawy, a przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z całego obiektu lub wyboru jednego z czterech dostępnych modułów.