Renata Surma, obecnie sprawująca funkcję burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej, jest jednym z trzech kandydatów ubiegających się o to stanowisko. Do wyścigu dołączają również Artur Pokora, przewodniczący Rady Miejskiej w tym samym mieście, oraz Marcin Szymanek. Wszyscy trzej mają za sobą wystarczającą ilość rejestrowanych radnych w okręgach, które umożliwiły im oficjalne zgłoszenie kandydatur.

Intrygujące jest to, że tylko Komitet Wyborczy Wyborców Renaty Surmy (KWW) zgłosił pełną pulę kandydatów do rady miejskiej. Oznacza to, że zarejestrowali oni kandydatów we wszystkich dostępnych 15 okręgach. Natomiast KWW Artura Pokory zdołał zarejestrować swoich radnych w 13 okręgach, co stanowi nieznacznie mniejszy wynik. Podobnie odnotowano sytuację w przypadku KWW Marcina Szymanka, gdzie zarejestrowano radnych jedynie w 12 okręgach.

Wyniki wyborów oraz decyzja o tym, czy burmistrz zostanie wybrany już w pierwszej turze, zostanie podana do publicznej wiadomości 7 kwietnia. To właśnie wtedy okaże się, kto będzie miał zaszczyt sprawować urząd burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej na kolejną kadencję.