Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oddział we Wrocławiu, donosi o wyznaczeniu dwóch nowych przetargów związanych z budową drogi ekspresowej S8 łączącej Wrocław z Kłodzkiem. Szczegółowo omawiane 17 km trasy S8 zlokalizowane między Łagiewnikami a Ząbkowicami Śląskimi zostały podzielone na dwa segmenty: od Łagiewnik do Niemczy oraz od Niemczy do Ząbkowic Śląskich. Ale co z drogą prowadzącą pomiędzy Bardem a Kłodzkiem?

Jak na razie, nie jest jednoznacznie ustalone, jaką trasę będzie niósł ostatni fragment drogi ekspresowej między Bardem a Kłodzkiem. Jak deklaruje GDDKiA we Wrocławiu, obecnie są oni w procesie prac inicjalnych nad tym odcinkiem, których końcowy rezultat zależy od analiz połączenia go z projektem obwodnicy dla Złotego Stoku.

Wojewoda dolnośląski, Maciej Awiżeń, ma jednak inną wizję tych planów. W rozmowie z naszą redakcją wyraził swoje przekonanie, iż nie ma sensu przedłużać trasy S8. Jego zdaniem, trasa powinna być skrócona, na przykład przez tunel. Wymaga to jednak szczegółowych obliczeń i analiz. Zdaje sobie sprawę, że ostateczna decyzja w tej kwestii nie leży tylko w jego rękach, ale będzie miał możliwość wyrażenia swojego stanowiska w tej sprawie.