W Kłodzku, senator Aleksander Szwed spotkał się ze zwolennikami i członkami lokalnej struktury partii Prawo i Sprawiedliwość. Głównym celem spotkania było wyrażenie wdzięczności za aktywny udział w niedawnej kampanii wyborczej.

W dniu 25 października, środa, senator Szwed przybył do Kłodzka, aby osobiście spotkać się z sympatykami i członkami partii Prawo i Sprawiedliwość działającymi na terenie tego miasta oraz gminy Kłodzko. Spotkanie miało charakter otwarty, dając możliwość bezpośredniej rozmowy ze skupionymi tam osobami.

Głównym punktem programu były podziękowania dla wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w przebieg kampanii wyborczej. Senator Szwed nie zapomniał również omówić aktualnych kwestii politycznych, które są obecne na krajowej scenie politycznej.

Wyraziwszy swoją wdzięczność za liczne przybycie na spotkanie oraz merytoryczne dyskusje, senator Szwed podkreślił olbrzymią rolę, jaką grali wszyscy obecni w kampanii wyborczej. Dziękując za wsparcie, przekazał również pozdrowienia i podziękowania do szerokiego grona mieszkańców miasta – jak podkreślił – za poparcie udzielone mu na drodze do wyboru.