Kłodzki Inkubator Przedsiębiorczości nie jest jedynym rozważanym przedsięwzięciem na terenie Owczej Góry. Administracja miejska już myśli o następnych projektach.

Wśród planów jest generalny remont obiektu znanego jako Czerwone Koszary, położonego przy ulicy Podgrodzie. Miasto zamierza przekształcić go w atrakcyjne miejsce, tworząc na jego terenie taras widokowy i inne atrakcje.

Michał Piszko, burmistrz miasta, ujawnia ambitne plany na przyszłość: chce odtworzyć górną stację historycznego wyciągu, wybudować wierną replikę dawnej wieży widokowej oraz stworzyć ścieżkę rowerową, której trasa będzie obejmować cały fort. Wyraził on swoje przekonanie, że tak jak Kłodzki Inkubator Przedsiębiorczości, również te nowe inwestycje będą ciekawymi i atrakcyjnymi realizacjami na terenie Fortu Owcza Góra. Zaznaczył jednak, że wymagać to będzie znacznych nakładów finansowych i czasu.