W ramach realizacji rządowego programu „Laptop dla ucznia”, który jest koordynowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, doszło do przekazania sprzętu komputerowego dla uczniów.

W sumie 135 laptopów, o łącznej wartości 393.538,50 zł, znalazło swoich nowych właścicieli wśród uczniów klas czwartych szkół podstawowych, które są zarządzane przez gminę Kłodzko. Ze względu na to wsparcie, młodzi ludzie będą mieli równomierny i prostszy dostęp do zasobów internetowych. To obejmuje e-booki, materiały kursowe oraz inne źródła informacji, które mogą rozszerzyć ich wiedzę i umiejętności oraz wzbogacić ich zainteresowania.

Uczniowie odebrali laptopy bezpośrednio od Zbigniewa Tura, wójta gminy Kłodzko, oraz jego zastępczyni Urszuli Panterałki. Rządowy program „Laptop dla ucznia” ma na celu szerzenie dostępu do edukacji cyfrowej wśród uczniów w całym kraju.