Pamiątki sprzed wieków są na wagę złota, jednak nie wszystkie zabytki są traktowane z należytą troską i uznaniem. Świetnym przykładem jest brama św. Teresy, będąca pozostałością umocnień zbudowanych w XVIII wieku! Brama jest charakterystycznym punktem widocznym przy wjeździe do Kłodzka, dlatego mieszkańcy apelują o zajęcie się obiektem.

Atrakcja turystyczna, która niszczeje

Dawna brama św. Teresy niszczeje od kilkudziesięciu lat. Wybudowana w latach 1760-1763 była częścią murów obronnych Kłodzka. Ostatni remont obiektu przeprowadzono w XIX wieku i miało to związek z przebudową pobliskiej drogi. W czasie wojen brama służyła żołnierzom, a po II Wojnie Światowej przestała być obiektem zainteresowania. Z czasem zamieniła się w atrakcję turystyczną, a jej wschodnią część wpisano do rejestru zabytków w 2003 roku. Pozostałość dawnych umocnień jest lokalną ciekawostką, chętnie odwiedzaną przez ludzi z Kłodzka i spoza miasta. Teren należy do PKP, dlatego kwestia odnowienia lub zabezpieczenia obiektu jest nieco bardziej skomplikowana. Mieszkańcy zgodnie apelują o dostrzeżenie turystycznego potencjału w bramie i uratowanie jej przed niszczeniem.