Do 30 września potrwa nabór wniosków do kolejnej edycji programu wspierającego uczniów szkół zawodowych z Dolnego Śląska. Szansę na stypendium mają uczniowie, którzy mogą pochwalić się wysokimi wynikami w nauce. Szanse na uzyskanie stypendium są duże ze względu na wysokość przeznaczonych na ten cel środków. Warto się zatem postarać!

Stypendium jako motywacja do dalszej nauki

Pomoc stypendialna dla uczniów szkół zawodowych na Dolnym Śląsku to projekt 3-letni, zaplanowany na lata 2020-2023. W sumie przeznaczono na ten cel około 10 mln zł, co oznacza, że w ciągu tych 3 lat pomoc otrzyma aż 1800 uczniów. W zeszłym sezonie stypendium otrzymały 602 osoby.

Stypendium dla najlepiej uczących się osób jest wypłacane co miesiąc. Kwota wynosi 450 zł, co w skali roku daje 4,5 tys. zł dodatku. To nie tylko wsparcie dla uczniów, ale również motywacja do dalszej nauki. To także nagroda za dobre wyniki w nauce, które są efektem ciężkiej pracy.

Oprócz stypendium uczniowie otrzymają również zaproszenie na warsztaty dotyczące stosowania nowoczesnych technik i technologii w życiu społecznym i zawodowym. Warsztaty organizowane są przez Politechnikę Wrocławską i tam się odbędą.

Gdzie złożyć wniosek o stypendium?

Nabór wniosków trwa od 1 do 30 września. Dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w Departamencie Spraw Społecznych lub wysłać pocztą na adres: Walońska 3-5, 50-413 Wrocław.

Wzory dokumentów, które należy dostarczyć z wnioskiem są dostępne na stronie centrumzamek.pl. Łącznie są to 3 załączniki, które należy wydrukować i wypełnić. Warto pamiętać, że warunkiem przyznania stypendium jest również prawidłowo wypełniony wniosek. Przed wysyłką warto dwukrotnie sprawdzić komplet dokumentów i upewnić się, że wszystkie zostały prawidłowo wypełnione. Następna szansa na stypendium pojawi się dopiero za rok!

Na koniec dodamy, że stypendystą w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej można zostać tylko raz.