Monika Wielichowska, pełniąca obowiązki wicemarszałka sejmu, zaprosiła przedstawicieli samorządu terytorialnego z przełomu Polski na specjalną konferencję. Spotkanie miało miejsce w ramach obchodów Święta Samorządu Terytorialnego i poświęcone było omówieniu najważniejszych spraw dotyczących polskiego samorządu.

Z reprezentantów powiatu kłodzkiego, do stołecznego sejmu udali się burmistrzowie czterech miast. Były to osoby sprawujące urząd w Kłodzku (Michał Piszko), Dusznikach-Zdroju (Przemysław Kuklis), Nowej Rudzie (Tomasz Kiliński) oraz Międzylesiu (Tomasz Korczak).

Według informacji przekazanych przez Monikę Wielichowską, spotkanie służyło nie tylko wymianie doświadczeń i poglądów na temat rozwoju samorządu, ale także dyskusji o możliwościach wsparcia JST. Poza nią, głos w rozmowach zabierali również ministrowie – Katarzyna Lubnauer, Tomasz Siemoniak, Andrzej Domański.

Na koniec spotkania, wicemarszałek skierowała słowa gratulacji do wszystkich burmistrzów, wójtów, prezydentów, starostów, marszałków i radnych, którzy odnieśli sukces w ostatnich wyborach.