Podczas ostatniego posiedzenia rady gminy wiejskiej Kłodzko doszło do przegłosowania nowych stawek diet przeznaczonych dla sołtysów. Nowe zasady, które zaczną obowiązywać od 1 marca, przewidują dla gospodarzy wsi miesięczne diety w przedziale od 450 do 1000 złotych. Oznacza to wzrost dotychczasowych stawek o sumę od 50 do 150 złotych.

Sposób ustalania wysokości diety sołtysa na terenie gminy Kłodzko jest uzależniony od liczby mieszkańców konkretnej wsi. Od ponad dwóch lat nie dokonywano zmiany w tej kwestii. Wprowadzenie nowych stawek diet ma miejsce z dniem 1 marca 2024 roku.

Rozważanie podniesienia diet dla sołtysów wynika ze wzrostu zaangażowania osób pełniących tę funkcję w realizowanie zadań społecznych. Zauważalne jest, że sołtysi coraz częściej są obciążeni dodatkowymi zadaniami, takimi jak nadzorowanie pracowników publicznych i społecznych, zarządzanie stronami internetowymi sołectwa czy dbanie o estetykę i porządek na terenie wsi – takie argumenty przedstawiają radni gminy Kłodzko.

Dieta sołtysa ma na celu zrekompensować wydatki ponoszone przez tę osobę podczas wykonywania powierzonych obowiązków. Przy uwzględnieniu faktu, że duże obszary wiejskie wymagają od sołtysa podjęcia większej liczby działań, wprowadzono zróżnicowanie stawek diet – tłumaczą radni.

Wprowadzenie nowych stawek diet dla 35 sołectw wiąże się z wzrostem wydatków gminy o 15,41%. Do tej pory kwota przeznaczona na diety sołtysów wynosiła miesięcznie 17 850 zł. Po zmianach suma ta wzrośnie do 20 600 złotych.