31 stycznia, środa, była dniem szczególnym dla członków Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku. W Centrum Aktywności Lokalnej miało miejsce uroczyste zebranie, podczas którego doszło do zmiany na stanowisku zastępcy komendanta powiatowego. Zmiana ta była również okazją do podziękowania za dotychczasową służbę i powitania nowego zastępcy. Tego samego dnia, w Bystrzycy Kłodzkiej, dokonano także zmiany na stanowisku dowódcy JRG.

Zgodnie z decyzją komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Dolnego Śląska, st. bryg. Marka Hajduka, st. bryg. Tomasz Szyszka został odwołany ze stanowiska zastępcy komendanta powiatowego PSP w Kłodzku. Na jego miejsce mianowany został mł. bryg. Marcin Kosiński.

St. bryg. Tomasz Szyszka był czynnym strażakiem od grudnia 1993 roku, czyli od momentu ukończenia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Do końca stycznia 2024 roku nieprzerwanie służył Straży Pożarnej. Za swoją ponad dwudziestoletnią służbę otrzymał wiele odznaczeń, takich jak złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa”, srebrną odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” czy brązowy medal za Długoletnią Służbę.

Mł. bryg. Marcin Kosiński, który objął stanowisko zastępcy, jest absolwentem Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Uzyskał również tytuł magistra na Politechnice Wrocławskiej w 2012 roku. Swoją służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku rozpoczął w 2003 roku. Przez prawie 17 lat był związany z pionem kontrolno-rozpoznawczym, a od kwietnia 2021 roku pełnił funkcję dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Jego wkład w prace projektowe i nadzór nad budową nowej komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zostały docenione brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” oraz srebrną odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”.