W ciągu dwóch dni, strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Bystrzycy Kłodzkiej zgłębiali tajniki ratownictwa lodowego poprzez intensywne ćwiczenia przeprowadzone na zbiorniku należącym do leśnictwa Długopole Dolne. Szkolenie to pozwoliło im na poszerzenie kompetencji oraz doskonalenie umiejętności zawodowych.

Różne aspekty zostały poruszone podczas tego szkolenia, w tym kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas tak specyficznych działań, jak zapewnia Bartosz Zdęga, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku. Omówiono także procedury ratunkowe dotyczące świadczenia kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ofiar wychłodzenia i tonięcia.

Szkolący się strażacy mieli okazję nie tylko zgłębiać teorię, ale przede wszystkim praktykę. Ćwiczenia te były doskonałą sposobnością do utrwalenia procedur ratowniczych oraz zdobycia praktycznych umiejętności w tym zakresie. Wszystko to z myślą o jak najwyższej efektywności działań strażaków na co dzień.