Na przełomie starego i nowego roku w Gminie Kłodzko odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego podkreślono osiągnięcia biznesowe lokalnych firm. Wiodło ono swoim rytmem, wpisując się w okres świąteczny za sprawą dekoracji i muzycznej oprawy. Uroczystość ta, która zasadniczo miała na celu podziękowanie przedsiębiorstwom za ich stałe wsparcie dla Dożynek Gminy Kłodzko, była również okazją do prezentacji inwestycji publicznych realizowanych przez gminę w ciągu ostatnich pięciu lat oraz planowanych na bieżący rok.

11 stycznia w Krosnowicach zgromadzeni goście obejrzeli ceremonię wręczenia nagród „Podkowa Biznesu Wójta Gminy Kłodzko”. Nagradzane są tam różnorodne podmioty biznesowe za ich wkład w rozwój gospodarczy gminy. W tym roku, dziewięć takich firm miało zaszczyt otrzymać tę prestiżową nagrodę po raz pierwszy. Wyróżnienia te objęły tak różnorodne dziedziny jak tartacznictwo, winiarstwo czy rybołówstwo.

Spotkanie to, które odbyło się początkiem roku 2024, jest już stałym elementem kalendarza wydarzeń społeczno-kulturalnych gminy. Na nim wójt Zbigniew Tur oraz przewodniczący Rady Gminy Ryszard Jastrzębski spotykają się z innymi samorządowcami, czy to reprezentującymi instytucje publiczne czy prywatne, niezależnie od tego, czy są to jednostki organizacyjne czy stowarzyszenia. Spotkanie to jest okazją do podziękowania tym wszystkim, którzy w ciągu roku przyczynili się do rozwoju gminy Kłodzko.