Podczas niedawnych działań remontowych na terenie miasta Kłodzko, odkryto nieoczekiwane artefakty z czasów II Wojny Światowej. Na miejscu robotnikom wpadł w ręce stary granat oraz pozostałości amunicji. To zadziwiające znalezisko zostało natychmiast zgłoszone lokalnym służbom policyjnym przez jednego z mieszkańców.

Do momentu nadejścia patrolu saperskiego, odpowiedzialność za zabezpieczenie miejsca odkrycia spoczywała na funkcjonariuszach policji – takie informacje przekazała nam Wioletta Martuszewska, przedstawicielka kłodzkiej policji. Po przybyciu saperów, granat i resztki amunicji zostaną przewiezione na wyznaczony poligon w celu bezpiecznej neutralizacji.

Martuszewska ostrzega również, że żadne przedmioty przypominające niewybuchy nie powinny być dotykane, przenoszone czy próbowane rozbrajać. W sytuacji znalezienia takiego obiektu, należy bezzwłocznie poinformować najbliższy posterunek policji.

Dodatkowo, do czasu przyjazdu funkcjonariuszy, miejsce powinno być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych – podkreśla Martuszewska. Policjanci po otrzymaniu zgłoszenia zajmą się dalszym zabezpieczaniem terenu i skontaktują się z odpowiednimi saperami.