Rewolucje geopolityczne na globalnej scenie spowodowały, że amerykańska korporacja Panattoni Europe zdecydowała o zawieszeniu swoich planów budowy reprezentacyjnej hali magazynowej na terenie Kłodzka, miasta znanego jako stolica ziemi kłodzkiej. Te zmienne warunki na świecie są głównym powodem, dla którego firma postanowiła na razie opóźnić realizację swojego projektu.

Mimo że Panattoni Europe posiada już niezbędne pozwolenie na budowę, nie zamierza w najbliższym czasie przystąpić do realizacji inwestycji, której sceneria to teren przyległy do ulicy Dusznickiej w Kłodzku. Planowana inwestycja miała przynieść ze sobą powstanie kompleksu magazynowego, który miałby służyć obszarowi środkowoeuropejskiemu. Realizacja tego przedsięwzięcia oznaczałaby konieczność zatrudnienia co najmniej kilkuset osób, co stanowiłoby znaczny impuls dla lokalnej gospodarki.

Nie jest jednak tak, że firma całkowicie porzuciła swój projekt. Fakt, iż Panattoni Europe przedłużyła ważność swojego pozwolenia na budowę, jest wyraźnym znakiem, że mimo obecnych trudności, nie zrezygnowała z planów inwestycyjnych w Kłodzku.