W ramach współpracy pomiędzy różnymi instytucjami, w tym powiatem kłodzkim, Kłodzką Szkołą Przedsiębiorczości, Noworudzką Szkołą Techniczną, gminą Stronie Śląskie oraz Zespołem Szkół Samorządowych, powstał projekt mający na celu poprawę jakości kształcenia zawodowego. Współpraca ta zaowocowała zakupem nowoczesnego sprzętu technologii informatyczno-komunikacyjnej (TIK), który trafił do pracowni szkolnych tych placówek.

Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki skutecznemu pozyskaniu funduszy unijnych przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych. Dzięki temu, szkoły te zostały wyposażone w sprzęt TIK, co znacząco podniesie standard ich wyposażenia i umożliwi uczniom korzystanie z najnowszych technologii w procesie edukacji.

Formalne przekazanie sprzętu miało miejsce w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. W uroczystości, która odbyła się 31 października, podpisano protokół przekazania sprzętu do poszczególnych szkół. To ważny krok na drodze do modernizacji edukacji zawodowej w powiecie kłodzkim.