Koniec tygodnia na Dolnym Śląsku, w gminie Kłodzko, upłynął pod znakiem inauguracji nowego suchego zbiornika przeciwpowodziowego. Lokalizację tego obiektu stanowi potok Duna, a zbiornik nosi nazwę „Krosnowice”. To tylko jeden z czterech elementów składowych projektu, nad realizacją którego czuwają Wody Polskie na terenie Ziemi Kłodzkiej, mający na celu wzmacnianie mechanizmu obrony przeciwpowodziowej.

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły na Ziemi Kłodzkiej przewiduje tworzenie lub ukończenie czterech takich suchych zbiorników przeciwpowodziowych. Poza Krosnowicami, o których już wspomniano, są to również zbiorniki w Roztokach, Boboszowie oraz Szalejowie Górnym, gdzie prace budowlane są już na ukończeniu.

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) we Wrocławiu, zbiorowa pojemność wszystkich czterech polderów wynosi imponujące 16 milionów metrów sześciennych. Dzięki temu aż 1200 mieszkańców okolicznych terenów będzie bezpośrednio chronionych przed potencjalnymi skutkami powodzi. Zakończenie prac nad ostatnim zbiornikiem, w Szalejowie Górnym, zaplanowano na ostatni kwartał bieżącego roku.

Zbiornik Krosnowice, który właśnie został oddany do użytku, ma pojemność 1,9 miliona metrów sześciennych. Przez pięć lat trwały prace nad tym obiektem, a koszt inwestycji wyniósł niemal 175 milionów złotych. Z tej kwoty, 43 miliony pochodziło z funduszy unijnych.

RZGW we Wrocławiu poinformował również, że zbiornik Krosnowice wraz ze zbiornikiem w Szalejowie Górnym tworzą kompleksowy system zarządzania przepływem wód wezbraniowych. To kolejny krok na drodze do poprawy ochrony regionu przed powodziami.