W zielonym sercu miasta Kłodzko, czyli parku imienia św. Wojciecha, ruszyły zakrojone na szeroką skalę prace rewitalizacyjne. W związku z zapowiedzią znaną mieszkańcom od ubiegłego roku, obszar ten ma ulec gruntownej modernizacji. Planowane są tutaj rozmaite strefy do spędzania czasu wolnego: Z jednej strony powstanie miejsce z przeznaczeniem pod kultywowanie fizycznej aktywności, wyposażone w boisko oraz sprzęt do treningu typu street workout. Z drugiej strony park zostanie wzbogacony o strefę rekreacyjno-piknikową, gdzie znajdować się będą różne elementy małej architektury takie jak ławki czy leżaki.

Pamięć o przeszłości miejsca nie została jednak pominięta. Na terenie parku, który przed wojną pełnił funkcję cmentarza, przewidziano utworzenie strefy historycznej. Będzie ona składać się z dwóch łąk pamięci oraz alei pamięci.

Rewitalizacja parku ma miejsce jako część większego projektu o nazwie „Kłodzki NBS”. Projekt ten jest finansowany za pomocą środków pochodzących z funduszy norweskich. Działania te musiały poczekać na zakończenie prac prowadzonych przez fundację Pomost, która zajmowała się ekshumacją grobów żołnierzy niemieckich pochowanych tu w czasie II wojny światowej.