To będzie kosztowna inwestycja. Właśnie ogłoszono, że modernizacja systemu przeciwpowodziowego na terenie takich miejscowości jak Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Długopole-Zdrój i Międzylesie wyniesie ponad 157 mln zł. Informację tę podano w piątek, kiedy Wody Polskie RZGW we Wrocławiu oficjalnie podpisały umowę z wykonawcą tej inwestycji.

Jest to pierwsza z serii umów mających na celu poprawę ochrony przeciwpowodziowej dla mieszkańców Kotliny Kłodzkiej. Firma Budmiex została wytypowana do przeprowadzenia modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej na wymienionych wcześniej rzekach. Umowa opiewa na kwotę ponad 157 mln zł a zamierzone prace mają być zakończone nie później niż do czerwca 2025 roku.

W ramach tego przedsięwzięcia planowane są liczne zmiany. Konkretnie chodzi o modernizację infrastruktury przeciwpowodziowej, co obejmuje regulację rzeki oraz zabezpieczenia brzegowe. Przewiduje się remonty murów oporowych, budowę nowych ubezpieczeń brzegowych, zamianę progów na bystrza, budowę zapór przeciwrumowiskowych oraz miejscowe zwiększenie światła mostów.

Projekt ten realizowany jest jako część większego przedsięwzięcia – Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły prowadzonego przez Wody Polskie. Jest on współfinansowany przez Bank Światowy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Bank Rozwoju Rady Europy. Dodatkowo korzysta on ze środków budżetu państwa.

W niedalekiej przyszłości Wody Polskie RZGW we Wrocławiu planują podpisanie kolejnej umowy. Tym razem dotyczyć ona ma realizacji zadania pod nazwą „Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzek Białej Lądeckiej i Morawy: Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój”.