Fundacja Niezależne Media zaprasza do udziału w Akademii Demokracji, innowacyjnym projekcie szkoleniowym, który ma na celu podniesienie świadomości obywatelskiej oraz umocnienie standardów demokratycznych w Polsce. Projekt, dofinansowany z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, oferuje intensywne seminaria, przygotowujące do pracy
w komisjach wyborczych podczas nadchodzących wyborów parlamentarnych w 2023 roku.

 Akademia Demokracji składa się z zespołu doświadczonych prawników i praktyków związanych z wyborami, co pozwala oferować wnikliwe seminaria skierowane do osób zainteresowanych pracą w komisjach wyborczych podczas nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Wprowadzanie zmian to nieodłączna część rozwoju społeczeństwa. Nowoczesne społeczeństwo posiada zdolność do adaptacji, innowacji i dążenia do postępu. Poprzez aktywne działanie, odważne podejmowanie inicjatywy i konstruktywną krytykę możemy wpływać na zmiany, które przyczyniają się do rozwoju naszej demokracji i lepszego jutra – mówi Wioletta Bielecka, ekspert Akademii Demokracji.

Szkolenia zostaną uzupełnione o wiedzę z dziedziny relacji z mediami i komunikowania się
z opinią publiczną. Efektem będzie uświadomienie uczestnikom przysługujących im praw,
zagrożeń, jakie są związane z próbami ograniczania uczciwości procesu wyborczego oraz możliwości przeciwdziałania im.

Szkolenie odbędzie się już 23 lipca w Bystrzycy Kłodzkiej. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zainteresowane osoby mogą zgłaszać chęć udziału poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, dostępnego na stronie internetowej www.akademia-demokracji.pl.

Akademia Demokracji

Projekt Akademii Demokracji został dofinansowany z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ma na celu podniesienie świadomości obywatelskiej oraz umocnienie standardów demokratycznych w Polsce. Szkolenia organizowane są przez Fundację Niezależne Media i skierowane są do osób zainteresowanych pracą w komisjach wyborczych podczas nadchodzących wyborów parlamentarnych w 2023 roku.

Infolinia: tel. 222 57 20 50
www.akademia-demokracji.pl

e-mail: [email protected]