W wyniku porozumienia zawartego z powiatem kłodzkim, fragment drogi powiatowej łączącej Szalejów Górny i Szalejów Dolny został przekazany pod zarządzanie wiejskiej gminie Kłodzko, gdzie planuje się jej modernizację. Zbigniew Tur, wójt tej gminy, wyjaśnił, że pomysł ten zrodził się w odpowiedzi na program rozwoju obszarów wiejskich uruchomiony przez Urząd Marszałkowski. W ramach tego programu istniała możliwość aplikowania o fundusze na renowacje dróg na terenach wiejskich.

Jako obiekt do przebudowy wybrano odcinek drogi powiatowej od Szalejowa Górnego do Szalejowa Dolnego rozpoczynający się przy krajowej ósemce koło piekarni a kończący się przy Domu Ludowym i przedszkolu. Gmina Kłodzko złożyła stosowny wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. W ramach tej samej inicjatywy powiat kłodzki postawił na modernizację drogi w Bierkowicach od drogi wojewódzkiej do skrzyżowania na Huberek. Powiat otrzymał już środki finansowe na remont tej ostatniej trasy i planuje ogłosić przetarg jeszcze w lipcu.

Plan remontu drogi pomiędzy Szalejowem Górnym a Dolnym to jednak nie jedyna inwestycja drogowa, w której współuczestniczyć będzie gmina wiejska Kłodzko. Wójt potwierdza, że prowadzone są rozmowy z zarządem powiatu dotyczące innych planowanych renowacji dróg na terenie gminy. Na dzień obecny ruszyła już oczekiwana od dawna inwestycja polegająca na remoncie drogi Krosnowice – Starków. Powiat uzyskał na ten cel dofinansowanie pokrywające 95% kosztów projektu, natomiast gmina dołożyła razem z powiatem po 500 tysięcy złotych.

Kolejną trasą, której renowacja będzie finansowana dzięki wsparciu gminy Kłodzko, jest odcinek drogi z Żelazna do Romanowa. Powiat uzyskał na ten cel ponad 400 tysięcy złotych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Gmina zadeklarowała dodatkowe wsparcie w kwocie 300 tysięcy złotych, mając na uwadze szacunkowy koszt remontu około 1-kilometrowego odcinka tej trasy wynoszący milion złotych – poinformował wójt.