Obecnie wiele osób stoi przed koniecznością przeprowadzenia rozwodu. Dla tych, którzy robią to po raz pierwszy, jest to okoliczność trudna i stresująca. Warto wiec skorzystać z pomocy dobrego adwokata, szczególnie wtedy gdy rozwód ma być z orzeczeniem o winie a strona chce wywalczyć dla siebie jak najlepsze warunki.

Czym jest rozwód z orzeczeniem o winie?

Wina to najprościej mówiąc uznanie przez sąd, że któraś ze stron lub obydwie są winne rozpadowi małżeństwa. Osoby, które mają przed sobą perspektywę rozwodu często zastanawiają się czy walczyć o uznanie winy czy jednak zdecydować się na rozwód bez orzekania o winie. Okazuje się, że obydwa rozwiązania dają pewne korzyści, należy więc rozważyć to w odniesieniu do swojej sytuacji osobistej a najlepiej skorzystać z profesjonalnej porady, jakiej udzieli adwokat Wrocław. Nie wszyscy wiedzą, że sąd dostając pozew o rozwód musi stwierdzić, kto jest winny rozkładowi pożycia małżeńskiego więc rozpoznaje winę niejako z automatu. Jeśli więc nie chcemy żeby sąd rozpoznawał winę, to musimy o to wnieść czyli obie strony muszą wnieść zgodny wniosek.

Co można zyskać, gdy sąd orzeka o winie?

W sytuacji gdy sąd uzna jednego z małżonków za winnego, to małżonek poszkodowany może wystąpić o wysokie alimenty, których celem będzie zapewnienie, że sytuacja małżonka nie pogorszy się w stosunku do tej, jaką miał w małżeństwie. Sąd może także nakazać wypłacanie takich alimentów do końca życia małżonka niewinnego lub do momentu zawarcia kolejnego małżeństwa. Co ciekawe, wiele osób dąży do udowodnienia winy drugiej stronie tylko po to, by poczuć satysfakcję z werdyktu sądu. Jednocześnie trzeba być świadomym tego, że postępowanie z orzekaniem o winie trwa zdecydowanie dłużej niż rozwód bez orzekania o winie. Pierwszy termin rozprawy z orzeczeniem o winie zwykle jest dużo dalszy niż ma to miejsce przy rozwodach bez przesądzania o winie. Należy też pamiętać, że rozwód z orzekaniem o winie łączy się z wyższym poziomem stresu. Druga strona z pewnością będzie się bronić i mogą być przytaczane różne nieprzyjemne prywatne sytuacje z przeszłości. Istotna jest także kwestia kosztowa. Standardowo rozwód wiąże się z opłatą w wysokości 600 zł. Gdy nie będzie orzekania o winie to sąd zwróci 300 zł stronie, która wystąpiła z pozwem i nakaże stronie przeciwnej zwrócenie 150 zł małżonkowi. W sytuacji gdy stronom pomaga adwokat z Wrocławia, jego honorarium będzie zdecydowanie wyższe przy rozwodzie z orzekaniem o winie, bo nakład pracy związanej z postępowanie sądowym będzie tu dużo większy.