Skąd bierze się przemoc w rodzinie? Psycholodzy od wielu lat próbują rozwiązać problem agresji i przemocy, jakiej ludzie dopuszczają się wobec najbliższych. Wygląda na to, że przemoc domowa nie zna reguł — pojawia się zarówno w biednych, dysfunkcyjnych rodzinach, jak i w domach osób, które powinny świecić przykładem. Nie ulega wątpliwości, do której grupy powinniśmy zaliczyć Jacka Baczyńskiego — radnego sejmiku dolnośląskiego.

Niebieska Karta i postępowanie umorzone przez prokuraturę

Według materiałów zebranych przez policję Jacek Baczyński — radny PiS, dopuścił się przemocy wobec najbliższych. Agresja mężczyzny sięgnęła tego stopnia, że konieczna była interwencja funkcjonariuszy. Skandaliczne zachowanie radnego spowodowało założenie Niebieskiej Karty, którą zakłada się rodzinom, w których stale obecna jest przemoc psychiczna i fizyczna.

Baczyński został umieszczony w areszcie. Odizolowano go od rodziny w celu zapewnienia bezpieczeństwa poszkodowanym. Policjanci zebrali materiał dowodowy i przekazali go do prokuratury. Tam śledztwo zostało umorzone. Powód? Nie doszło do czynu zabronionego.

Od kiedy przemoc nie jest czynem zabronionym?

Policjanci stosunkowo często są wzywani na interwencje do rodzinnych awantur. Niebieska Karta jest standardową procedurą ochrony rodzin.  Kiedy jednak osoba dopuszczająca się przemocy zostaje przewieziona do aresztu, sytuacja musi być poważna. Policjanci nie zignorowali poważnego zagrożenia zdrowia członków rodziny pana Baczyńskiego, jednak ich wysiłki poszły na marne. Prokurator stwierdził, że nie doszło do czynu zabronionego. Wygląda więc na to, że nie ma sensu zapobiegać tragediom, skoro sprawca przemocy poniesie konsekwencje jedynie z powodu zabójstwa.

Wyrok na szczęście nie jest prawomocny. Pełnomocnik małoletnich złożył więc zażalenie do sądu rejonowego w Legnicy. Trudno jednak powiedzieć, czy to coś da. Jacek Baczyński wyszedł z aresztu tymczasowego po dwóch dniach. Obecnie jest zawieszony w prawach członka PiS, Decyzję o zawieszeniu podjął Jarosław Kaczyński.