Po długim weekendzie majowym, w następującym po nim tygodniu, nastąpi inauguracja sesji wybranych podczas ostatnich wyborów rad miejskich, gminnych i powiatowych. Wszystko to odbędzie się zgodnie z decyzjami Komisarza Wyborczego.

Podczas tych pierwszych spotkań nowo wybrane organy samorządu terytorialnego, w tym radni, burmistrzowie oraz wójtowie, złożą formalne ślubowanie. Ponadto, zostaną też wyłonieni liderzy poszczególnych gremiów samorządowych.

Kłodzki samorząd powiatowy przeprowadzi swoją inauguracyjną sesję w poniedziałek 6 maja o godzinie 10:00. Spotkanie odbędzie się w sali obrad Starostwa Powiatowego w Kłodzku.

Pierwsze spotkanie Rady Miejskiej Kłodzka zaplanowane jest na wtorek 7 maja, również o godzinie 10:00. To wydarzenie odbędzie się w Sali Rajców Urzędu Miasta Kłodzko.

Z kolei Rada Miejska Polanicy-Zdroju po raz pierwszy spotka się we wtorek, 7 maja o godzinie 14:00. Inauguracyjne zebranie przewidziane jest do przeprowadzenia w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

Wtorkowy harmonogram kontynuuje również Rada Gminy Nowa Ruda, która swoje inauguracyjne posiedzenie zwołuje na godzinę 15:00. Spotkanie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Nowa Ruda.

Ostatnia na liście, ale nie mniej ważna, Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej rozpocznie swoją pierwszą sesję IX kadencji we wtorek, 7 maja o godzinie 15:00. Miejsce spotkania to sala obrad w ratuszu bystrzyckim.