Michał Piszko, burmistrz Kłodzka, podjął decyzję o usunięciu nieautoryzowanych banerów wyborczych. Te banery, promujące kandydatów od partii Prawo i Sprawiedliwość, zostały bezprawnie rozwieszone na różnych miejscach w mieście. W swoim postępowaniu burmistrz kierował się przepisami kodeksu wyborczego, które określają regulacje dotyczące agitacji politycznej.

Podkreślił to w komunikatach, które opublikował w mediach społecznościowych. Burmistrz Piszko wyraźnie zaznaczył w swoich wpisach, że nie jest dozwolone umieszczanie materiałów wyborczych w dowolnym miejscu i dowolny sposób. Aby to zrobić, konieczne jest uzyskanie zgody właściciela nieruchomości, na której mają być one wywieszone. Ta nieruchomość może być prywatna lub należeć do gminy.

Zwrócił również uwagę na fakt, że istnieją obszary, na których prowadzenie jakiejkolwiek formy agitacji jest surowo zabronione według kodeksu wyborczego. Jego działania miały przypomnieć o tych regulacjach i podkreślić konieczność ich przestrzegania.