Obowiązek segregowania odpadów towarzyszy Polakom od kilku lat, jednak od dawna wiadomo, że leki wymagają specjalnej utylizacji i w odpadach komunalnych nie mogą się znajdować. Skąd taki wymóg? Wszystko przez sposób działania leków. Są to substancje potencjalnie niebezpieczne, które po przeniknięciu do gleby zatruwają środowisko.

Co robić z przeterminowanymi lekami?

Leki, które nie nadają się już do spożycia lub nie są już więcej potrzebne, powinny wrócić do apteki. Dotyczy to również leków nieprzeterminowanych. Żadnych lekarstw nie wolno wyrzucać do śmieci. Wynika to z faktu, że zalegające na wysypiskach lekarstwa będą się rozkładać i przenikać do gleby. Trudno przewidzieć, które substancje okażą się szkodliwe dla roślin, zwierząt i ludzi. A można mieć pewność, że z wysypiska szybko przenikną do gleby, a następnie przedostaną się do organizmów zwierząt i na końcu ludzi. Większość stosowanych leków ma swoje skutki uboczne, a złe dawkowanie może powodować poważne konsekwencje zdrowotne. W związku z tym lepiej unikać zanieczyszczania środowiska przeterminowanymi lekami. W Kłodzku działają dwie apteki, gdzie można bezpłatnie oddać lekarstwa po terminie.